1. Trstinové ČOV (voda, ochrana)

Navrhovanie a realizáciu trstinových ČOV
Malé ČOV sú zvyčajne menej odborne prevádzkované a majú potom vplyv na znečisťovanie podzemných a povrchových vôd.
Trstinové ČOV sú prevádzkovo podstatne menej náročné.
Práce:
– Zhodnotenie súčasného technického stavu
– Navrh zlepšenia hydrauliky (prítoku, odtoku, jednoduchej regulácie zmeny hladiny, možnosti zaplavenia), predčistenia, možností na zamedzenie kolmatácie, optimalizáciu rastlín, použitie prídavného aktívneho uhlia pre baktérie, prídavných baktérií na urýchlenie nábehu.
– Na vytypovanej lokalite navrhnútie a realizovamie monitorovania trstinovej ČOV s použitím navrhnutých optimalizovaných riešení
– Vypracovanie metodickej príručky na návrh, projektovanie a prevádzku trstinových ČOV
Ing Jozef Šolc,  Slovenská asociácia životného prostredia