Slovenská Asociácia Životného Prostredia

Občianske združenie schválené Ministerstvom vnútra SR, číslo spisu WS/1-900/90-396 87

                                     Sídlo

                                         Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky

IČO: 42 262 861

DIČ: 2023547911

                                   

                                      Patrí do zoskupenia

                                          Slovenská Asociácia Životného Prostredia

                                          Česká Asociace Životního Prostředí

                                          Európska Asociácia Životného Prostredia

 

Eva Mikletičová

predsedníčka združenia

saszp.mikleticova@gmail.com

Ing. Peter Repčík

podpredseda združenia

p.repcik@caszp.cz

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Eva Konečná, MBA

saszp.konecna@gmail.com