Slovenská Asociácia Životného Prostredia

Občianske združenie schválené Ministerstvom vnútra SR, číslo spisu WS/1-900/90-396 87

                                     Sídlo

                                         Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky

IČO: 42 262 861

DIČ: 2023547911

              číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828 / Fiobanka  Bratislava

                                   

                                      Patrí do zoskupenia

                                          Slovenská Asociácia Životného Prostredia

                                          Česká Asociace Životního Prostředí

                                          Európska Asociácia Životného Prostredia