Náš partner

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního  prostředí.
Naše priority jsou:
Environmentální vzdělávání 
Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání 
Poskytovaní služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami
Poskytování konzultací, ekologické poradenství
Navazování mezinárodních kontaktů
Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií   organizováním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí,  výstav
Založení : Asociace byla založena dne 24. 2. 2012 v Brně    
Zakladatelé :
Ing Ivo Šlajer, Prachatice, 
Ing Peter Repčík, Bratislava, 
Ing Jaromír Polák, Úsobí-Havlíčkův Brod
 Sídlo: Vimperk, Námětí Svobody č. 29
http://caszp.cz/