Partneri

Evropská asociace životního prostředí

EASŽP z.s. je mezinárodní nevládní organizace   jejímiž členy se mohou stát  instituce, města a obce, sdružení a živnostenská společenstva, fyzické a právnické osoby jejichž činnost souvisí, nebo může být využita v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí.
Právni forma :   Mezinárodní  nevládni organizace 

Česká asociace životního prostředí

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Patří do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.