Rekuperácia pre byty, rodinné domy, reštaurácie….

 
Rekuperačné jednotky predstavujú kompaktné zariadenia na výmenu a zohrievanie vzduchu. Rekuperácia, alebo  spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádazjúci vzduch do objektu predohrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvádzaný otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje u bežne dostupných vzduchotechnických zariadení od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú a nad 80% za špičkovú. U niektorých jednotiek sa účinnosť rekuperáce pohybuje od 52 % do 90 % (záleží na veľkosti jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmeníka).
Oblasti použitia rekuperácie :
byty, rodinné domy, reštaurácie, kluby, diskotéky, školy, kancelárie, predajné a výrobné priestory, …
Výhody a vlastnosti zariadeni na rekuperáciu:
Rekuperačné jednotky dokážu dokonale a bez použitia akýchkoľvek filtrov odstraniť z miestnosti znečistený vzduch (prakticky akýkoľvek druh znečistenia – prachové častice, vlhkosť, radón, cigaretový dym, baktérie, chemické výpary … ) a dodať do místnosti čistý vzduch z vonkajšieho prostredia (cez doplnkový prachový filter). Pritom odobere z odstraňovaného vzduchu jeho tepelnú energiu a použije ju k ohriatiu dodávaného čistého vzduchu. Pracuje na princípe moderného miniaturného tepelného čerpadla, zaručujucého maximálnu účinnosť za všetkých podmienok. Je veľmi účinný, že každé euro investované do jeho prevádzky vwľmi  ušetrí  spotrebu elektrickej energie vykurovaní objektu! Tým sa výrazne znižujú celkové náklady na vykurovanie objektu pri zabezpečení dostatočného vetrania.