Remízky (biodiverzita)

 
 Zabezpečinie podkladu na legislatívu remíziek
Je veľký predpoklad, že remízky by mali obrovský účinok na zlepšenie biodiverzity, prirodzenej bioochrany poľnohospodárskych plodín, pozitívny vplych na udržanie vlhkosti, zamedzeniu sucha, zamedzeniu erózie pôdy, jednak vodnej, jednak veternej, pozitívny vplyv tiež na udržanie vody v krajine a čiastočné zníženie odtoku a teda protipovodňový účinok.
Práce:
– Zhodnotiť súčasný stav
– Vytypovať 10 lokalít s veľkými plochami bez remíziek, kde biotop na okrajoch by sme mohli považovať za remízku
– Na jednotlivých lokalitách v strede plochy a pri „remízkach“ realizovať prieskum pôdy, flóry a fauny s dôrazom na zachytenie zmeny v rámci vzdialenosti od remízky
– Navrhnúť optimálne a tiež ekonomicky optimálne remízky
– Spracovať podklad pre legislatívny návrh, aby do x rokov si každý majiteľ pôdy remízky povinne zabezpečil.
Ing Jozef Šolc,  Slovenská asociácia životného prostredi