Slnečná energia a jej možnosti využitia na Slovensku

Slnečná energia a jej možnosti využitia na Slovensku
Možnosti využitia
Slovensko má priaznivé podmienky na využívanie slnečnej energie pre fotovoltické aplikácie.  Najviac slnečného žiarenia zaznamenávame počas celého roka na juhu Slovenska, najmenej na Orave a Kysuciach,  pričom rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve žiarenia [kWh/m2] je len približne 15%.
Pri bezoblačnom počasí sú podmienky pre fotovoltiku optimálne, ale článok je schopný produkovať elektrickú energiu aj pri tzv. difúznom žiarení, ktoré je v našich podmienkach prevládajúce.
Vo všeobecnosti je možné povedať že pri použití kvalitnej technológie je možné z 1 Wp inštalovaného výkonu vyrobí približne 1 000 až 1 100 W elektrickej energie za rok. pri inšalácii typu FIX a 1 300 – až 1 500 W  elektrickej energie pri inšalácii typu TRACKER.  Táto hodnota je orientačná, závisí samozrejme na mnohých faktoroch, ako je priemerný počet bezoblačných dní v danej lokalite, nadmorská výška a samozrejme orientácia.
Vplyv orientácie na účinnosť fotovoltického systému
Fotovoltické panely je najlepšie orientovať priamo na juh. V letných mesiacoch dopadá na zemský povrch cca 75% ročného globálneho žiarenia, využiteľnosť FV systému samozrejme závisí od uhla naklonenia panelov.