Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911
Číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828/Fiobanka Bratislava
Kontaktné údaje
Eva Mikletičová
tel.: 0905 692 053
mail: mikleticova@saszp.sk

Vladimír Mosný
Tel.: 0903 997 981
mail: hycomp@post.sk

Repčík Peter
tel.: 0905 510 199
mail.: repcik@saszp.sk