Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911
Číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828/Fiobanka Bratislava
Kontaktné údaje
tel.: +421 905 510 199
mail :  repcik@saszp.sk