Vybrané kontaktné údaje

p. Eva Mikletičová

predseda asociácie

e-mail: saszp.mikleticova@gmail.com

tel.: +421 905 692 053

Ing. Peter Repčík

podpredseda

e-mail: saszp.repcik@gmail.com

tel.: +421 905 510 199

Ing. Vladimír Mosný, PhD

sekcia Vodné hospodárstvo

e-mail: hycomp@post.sk

tel.: +421 903 997 981

Ing. Miroslav Muška

sekcia Energetika

e-mail: muska@bratislava.sk

tel.: +421 907 703 005

Marián Lazor

sekcia Ochrana prírody a krajiny

e- mail: saszp.lazor@gmail.com

tel.: + 421 905 259 966

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vzdelávacie centrum EkoSophia

 e- mail: andrea.klimkova@gmail.com
tel.: 421 0907 929 400

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

sekcia Ekológia
e-mail: dkalaninova@gmail.com

tel.: +421 915 310 985

Ing. Katarína Majtanová

sekcia Vodné elektrárne

e- mail: katarina.majtanova@pobox.sk

tel: +421 908 416 799

Mgr. Matea Danková

šéfredaktorka časopisu EkoRevue

e-mail: matea.dankova@gmail.com

tel: +421 905 328 791

PhDr. Eva Konečná

tvorba www. stránky, marketing

e-mail: saszp.konecna@gmail.com

tel: +421 97 143 010