Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911
Číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828/Fiobanka Bratislava

saszp@saszp.sk
 
Vybrané kontaktné údaje
p. Eva Mikletičová
predseda asociácie
e-mail: saszp.mikleticova@gmail.com
tel.: +421 905 692 053
Ing. Peter Repčík
podpredseda
e-mail: repcik@ivar-slovensko.sk
tel.: +421 905 510 199
PhDr. Andrea Lazorová, 
Vzdelávacie centrum 
 e- mail: lazorova@gmail.com
Ing. Vladimír Mosný, PhD
sekcia Vodné hospodárstvo
e-mail: hycomp@post.sk
tel.: +421 903 997 981
Ing. Miroslav Muška
sekcia Energetika
e-mail: muska@bratislava.sk
tel.: +421 907 703 005
Marián Lazor
sekcia Ochrana prírody a krajiny
e- mail: saszp.lazor@gmail.com
tel.: + 421 905 259 966
RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
sekcia Ekológia
e-mail: dkalaninova@gmail.com
tel.: +421 915 310 985
Ing. Katarína Majtanová
sekcia Vodné elektrárne
e- mail: katarina.majtanova@pobox.sk
tel: +421 908 416 799
Mgr. Matea Danková
Semináre
e-mail: matea.dankova@gmail.com
tel: +421 905 328 791