O nás

Slovenská asociácia životného prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia a s dominantnými témami udržateľného rozvoja a ochrany biodiverzity na Slovensku.
Aktívne spolupracuje s Českou asociáciou životního Prostředí a s Európskou asociáciou životného prostredia.
Spolu formulujú stanoviská k problematike kvality života a životného prostredia, plánujú prepájať prax prostredníctvom spoločných projektov v Českej a Slovenskej republike, s víziou spolupráce aj so štátmi Vyšegrádskej 4 a rámci programu INTERREG.
Asociácia disponuje tímom špičkových lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností.
Zriadenie asociácie je schválené Ministerstvom vnútra SR, číslospisu WS/1-900/90-396 87
Sídlo: Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911
Číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828/Fiobanka  Bratislava
Patrí do zoskupenia
Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Česká Asociace Životního Prostředí
Európska Asociácia Životného Prostredia
 
 
 
 

.