O nás

Slovenská asociácia životného prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia a s dominantnými témami udržateľného rozvoja a ochrany biodiverzity na Slovensku.
Aktívne spolupracuje s Českou asociáciou životního Prostředí a s Európskou asociáciou životného prostredia.
Spolu formulujú stanoviská k problematike kvality života a životného prostredia, plánujú prepájať prax prostredníctvom spoločných projektov v Českej a Slovenskej republike, s víziou spolupráce aj so štátmi Vyšegrádskej 4 a rámci programu INTERREG.
Asociácia disponuje tímom špičkových lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností.
Zriadenie asociácie je schválené Ministerstvom vnútra SR, číslospisu WS/1-900/90-396 87
Sídlo: Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911
Číslo účtu: SK32 8330 0000 0022 0050 8828/Fiobanka  Bratislava
Patrí do zoskupenia
Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Česká Asociace Životního Prostředí
Európska Asociácia Životného Prostredia

 

Náš partner

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního  prostředí.
Naše priority jsou:
Environmentální vzdělávání 
Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání 
Poskytovaní služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami
Poskytování konzultací, ekologické poradenství
Navazování mezinárodních kontaktů
Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií   organizováním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí,  výstav
Založení : Asociace byla založena dne 24. 2. 2012 v Brně    
Zakladatelé :
Ing Ivo Šlajer, Prachatice, 
Ing Peter Repčík, Bratislava, 
Ing Jaromír Polák, Úsobí-Havlíčkův Brod
 Sídlo: Vimperk, Námětí Svobody č. 29
http://caszp.cz/