Energetické štúdie pre mestá a obce

 
Zhotovenie analýzy
–  počty budov
– ako sú vykurované
– ich vek a stav,
– spotreby plynu 
Vypracovanie akčného plánu energetickej efektívnosti budov
Spracovanie auditov jednotlivých budov
Spracovanie energetických štúdií na jednotlivé budovy s cieľom využiť systém financovania cez garantovanú energetickú službu.