Priority

Ochrana a obnova životného prostredia
Strategická vízia
Rozvoj
Udržateľnosť
Budovanie patnerstiev
Eko inovácie
Aktivity pre ekologickú zodpovednosť
Eko vzdelávanie
Rozšírenie odbornej členskej zakladne

 

 
V trvalej  udrčateľnosti konzultujme spoluprácu so spoločnosťou :
  https://susto.earth
Nájdime vašu cestu k udržateľnosti. Sme interdisciplinárny kolektív kombinujúci skúsenosti z biznisu, neziskového sektora a štátnych inštitúcií s vášňou pre udržateľný rozvoj našej planéty. Našim klientom pomôžeme stať sa nositeľmi pozitívnej zmeny. Pomáhame lídrom a tímom transformovať ich organizácie tak, aby sa vedeli efektívnejšie zorientovať v prebiehajúcich zmenách a nových trendoch a nachádzali tak cesty k vytváraniu udržateľnej hodnoty pre spoločnosť a planétu.